Kategorier
 

CAMPZ giver tilbage

CAMPZ giver tilbage

Det er en kendsgerning. Vores jord er i fare, og hjælpes vi ikke ad om at trække læsset, vil situationen ikke ændre sig. Det er et faktum, vi alle er klar over i dag. Derfor kan du også gøre dit for at bidrage til et bedre klima. Enten ved at omlægge din livstil, donere direkte til velgørende organisatioenr eller støtte virksomheder, der giver til miljørigtige formål.

Hos CAMPZ støtter vi projekter, der ifølge os er særligt værdifulde. Projekter, der ved ivrig indsats kan have en afgørende virkning på klimaproblemet. Forskere verden rundt kæmper for at finde løsninger, der kan tackle klimakrisen og redde planeten. En af løsningerne er overraskende simpel: Plantning af træer kan nemlig være både den bedste, billigste og mest effektive måde at håndtere klimaproblemerne på.

Når et træ gror, absorberer og lagrer det den kuldioxid, som bliver udledt i atmosfæren, og nærer den globale opvarmning. Forskere estimerer, at et verdensomspændende træplantningsprogram kan fjerne to tredjedele af al den menneskeskabte udledning, der pumpes ud i atmosfæren.

Men det er ikke nok blot at plante nye træer. Det er samtidigt afgørende at stoppe den stigende udledning af drivhusgasser, der stammer fra fossile brændstoffer, og at sætte en stopper for ødelæggelserne af skov. Genetablering af skove kan tage mellem 50 til 100 år, før det effektivt slår igennem, men tiltag som dette er billige, så alle kan involvere sig.

Danmark Planter Træer

’Danmark planter træer’ er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening, som samler ind til at plante flere træer i Danmark. Projektet skal sætte fokus på, hvad vi som danskere selv kan gøre for at håndtere de klimaudfordringer, vi står over for. Målet er at engagere danskerne til i fælleskab at gøre en forskel for klimaet.

For hver 20 kr. plantes et træ i Danmark. Derudover går der 4 kr. til bevaring af skov i ind- og udland. De indsamlede midler går til Growing Trees Network Foundation, som står for at rejse nye Folkeskove i Danmark, Den Danske Naturfond, som opkøber rydningstruet skov i Danmark, og WWF, som bevarer rydningstruet skov i udlandet.

Træerne skal plantes på en række forskellige steder i landet, og der vil komme mindst en ny offentlig Folkeskov i hver af TV2’s otte regioner. En Folkeskov er et nyt etableret skovområde, der er blevet til med danskernes hjælp. Træerne doneres af private borgere, virksomheder og fonde, mens selve jorderne er stillet til rådighed af staten, kommuner, vandværker eller kirker.

Flere af skovenes træer plantes desuden af danskerne selv. I fobindelse med indvielsen af Folkeskovene bliver borgere inviteret til selv at plante et eller flere træer i skoven. Folkeskoven er altså resultat af, at Danmark løfter i flok, og et sted, hvor alle er velkomne.

Den 14. september løb programmet ’Danmark planter træer’ af stablen, hvor der blev samlet ind til 914.233 træer. CAMPZ har støttet med 500 træer.

Til kamp for klimaet

Mange danskere er allerede i fuld gang med på den ene eller anden måde at gøre sit for at bidrage i dagligdagen til gavn for miljøet og klimaet. Det kan være svært at starte, og nogle ting batter mere i det samlede miljø- og klimaregnskav end andet. Det gælder især om at reducere forbruget af animalske produkter som kød og mejeriprodukter fra kvæg, og at reparere ødelagte ting, i stedet for at smide dem ud og købe noget nyt.

De menneskeskabte klimaforandringer er et resultat af, at vi bruger flere ressourcer, end planeten kan producere, og sender mere kuldioxid ud i atmosfæren, end planeten kan optage. Men vi kan alle gøre vores for at mindske vores klimaatryk. Hvis du ønsker at belaste klimaet mindre, kan du overveje at gøre noget af følgende: tage cyklen eller offentlig transport, begrænse antallet af flyrejser, spare på strøm- og vareforbrug, genbruge og sortere genanvendeligt affald, købe FSC-certificeret træ og træprodukter, sige nej tak til reklamer osv.

Skovbund

Velgørenhed

Hos CAMPZ er vi også af den overbevisning, at det ikke kun er klimaet, der har brug for en hjælpende hånd. Derfor støtter vi projekter, der hjælper grupper i samfundet, som ofte overses.

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste dødsårsag blandt børn i aldereb 1-19 år, men også skyld i at ca. 150.000 børn under 15 år hvert år kommer ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.

Børneulykkesfonden er en nonprofit organisation, som arbejder for at øge børnesikkerheden i Dannmark ved at forebygge og skabe sikre rammer i hjemmet, trafikken og sports- og fritidsinstitutionerne uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysisk udfoldelse. Børneulykkesfonden formidler information til forældre, udvikler kampagner og læringsmateriale til institutioner og skoler, og afholder arrangementer for at øge bevidstheden om børns sikkerhed.

Som formidler af outdoorbeklædning og -udstyr til børn og unge ligger det os meget på sinde, at der er fokus på sikkerhed og trivsel i institutionerne og familierne. Derfor støtter CAMPZ projekter, som har for øje at hjælpe her.

Børneulykkesfonden

Climb for Charity

’Climb for Charity’ er et velgørenhedsinitiativ, der siden 2015 har samlet midler til Børneulykkesfonden og projektet Legeheltene gennem at bestige nogle at klodens høje bjergtoppe. Deltagerne har gået op ad Mont Blanc, Kilimanjaro og i Atlasbjergene, og i 2019 går turen mod toppen af Mount Elbrus i Rusland og Mount Kinabalu på Borneo. Deltagerne gennemgår et målrettet træningsforløb, og sammen trodser de ildtfattig luft, stejle bjergtoppe og store gletsjere til fordel for den gode sag.

Projektet samler penge ind via virksomhedssponsorater, velgørenhedsauktioner, MobilePay-donationer og såkaldte ’højdemetersponsorater’. Sponsoratet fungerer på den måde, at man vælger hvilket beløb, man ønsker at støtte med for hver højdemeter, Climb for Charity-deltageren når. På den måde kan man være en stærk drivkraft for deltagerne på bjerget, og være med til at samle flere penge ind.

Alt overskuddet fra de indsamlede midler går direkte til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde og initiativet Legeheltene. Climb for Charity indsamlede i 2017 over 2 mio. kr.

Mount Elbrus – Europas højeste bjerg

Elbrus ligger i den vestlige del af Kaukasus Rusland, tæt på grænsen til Georgien. Medregner man den vestkaukasiske bjergkæde til Europa, og ikke Asien, er Elbrus Europas højeste bjerg med sine 5.642 meter over havets overflade. Mount Elbrus er et krater fra en udslukt vulkan på en sidekæde til de russiske Kaukasusbjerge, og tiltrækker bjergbestigere fra hele verden.

Deltagerne i Climb for Charity tog i Juni 2019 turen op ad bjerget for at samle ind til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde, herunder projektet Legeheltene. Turen bød på storslået udsigt, vandring på gletsjere, let klatring med rebsikring og overnatninger i telte.

I juli 2020 går turen for anden gang til Mount Elbrus.